Strona Główna Dane kontaktowe szkoły Dokumenty szkolne Ciekawe strony WWW Kwiecień 19 2019 22:20:05
Nawigacja
Strona Główna
Dane kontaktowe szkoły
Historia szkoły w Zadzimiu
Historia Zadzimia
Struktury szkolne
Dokumenty szkolne
Tradycje szkolne
Gazetka szkolna
Pliki do pobrania
Osiągnięcia uczniów
Rekrutacja
Kontakt
Szukaj
Ciekawe strony WWW
Nasze zdjęcia
Publikacje
Ochrona danych osobowych
Ubezpieczenie uczniów
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 199
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Monika Witkowska
Witamy

Witaj na naszej nowej stronie internetowej.

Jeśli masz jakieś ciekawe propozycje co powinno jeszcze znaleźć się na tej stronie, proszę napisz maila do osoby zarządzającej portalem.

Regulamin szkolnego konkursu poetyckiego z okazji „Dnia Matki”

I. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa w Zadzimiu – biblioteka szkolna
- pani Elżbieta Cichosz (nauczyciel-bibliotekarz)

II. Czas trwania konkursu:

Maj 2019r.
Podpisane prace należy składać do 20 maja w bibliotece szkolnej.

III. Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VI (a i b).

IV. Zadanie konkursowe:

Napisanie wiersza o matce.

V. Cele konkursu:

 1. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetyckiej.
 2. Zachęcenie młodzieży do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości.
 3. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną                   i językową.
 4. Budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa.
 5. Doskonalenie twórczego warsztatu.

VI.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. Oddanie wiersza o matce – utworu poetyckiego spełniającego następujące wymagania:

a) tematyka utworu musi być związana z tematyką „matka”,
b) utwór musi być pracą własną, napisaną w języku polskim,
c) wiersz powinien być opatrzony tytułem składającym się z nie więcej niż trzech wyrazów,

d) tytuł powinien nawiązywać do treści wiersza,
e) wiersz powinien być napisany komputerowo lub ręcznie czytelnym pismem.

     2.    Akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu.

      3. Dostarczenie utworu konkursowego zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym regulaminie konkursu.

VII.  Zastrzeżenia:

a) jeden uczestnik może przygotować jeden utwór konkursowy,
b) utwór, w którym liczba błędów stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych uniemożliwi zrozumienie tekstu, nie będzie brany pod uwagę przez jury,
c) Komisja konkursowa oczekuje, że teksty będą oryginalne, a autorzy wykorzystają swoją wiedzę na temat środków stylistycznych, które można zastosować w wierszu,

d) organizator zastrzega sobie możliwość udostępniania najlepszych wierszy w czytelni oraz na stronie internetowej szkoły.

VIII. Wiersze oceniane będą przez Panie:  

 • Dorota Jaszczak-Kacprzak,
 • Agnieszka Kiejnich,
 • Katarzyna Patora,
 • Dorota Błażejewska

IX. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.

Za napisanie wiersza (minimum 10 wersów) uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego.

X.  Zgłoszenie utworu konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

XI.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 24.05.2019r.

Liczę na Waszą kreatywność i językową wrażliwość. Życzę inwencji twórczej, która niewątpliwie zaowocuje pięknymi tekstami.

Organizator – Elżbieta Cichosz

Dzięki czytaniu lepiej rozumiemy siebie i innych ludzi

Regulamin indywidualnego konkursu czytelniczego „Najlepszy czytelnik kl. IV”
Dzięki czytaniu lepiej rozumiemy siebie i innych ludzi

 1. Konkurs „Najlepszy czytelnik kl. IV” jest przeznaczony dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Zadzimiu.

 2. Celem konkursu jest:

- kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego,
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;
zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
-  
właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

 1. Konkurs ma formę testu sprawdzającego znajomość proponowanych książek. Uczniowie przystępują do konkursu w wyznaczonym terminie je3den raz w roku.

 2. Edycja konkursu trwa 40 minut (+ 5 minut na sprawy organizacyjne).

 3. Swój udział w konkursie należy zgłosić u swojego nauczyciela języka polskiego, najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem.

 4. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów: 

- za uzyskanie co najmniej 85% punktów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego;
za uzyskanie co najmniej 70% punktów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego;
uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają dyplomy laureatów (3 pierwsze miejsca) i nagrody książkowe;

 1. Pytania konkursowe dotyczą następujących lektur:

 • Mikołajek cz.I

 • Kajko i Kokosz. Szkoła latania.

 • Akademia pana Kleksa

 • Mit o Syzyfie

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

W skład komisji wchodzą:
- dwie nauczycielki języka polskiego
nauczyciel biblioteki szkolnej
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 1. Konkurs odbędzie się 28 marca 2019r. w bibliotece szkolnej.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Elżbieta Cichosz

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY

NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA

Zwyczaj malowania jajek narodził się dawno temu w Persji. W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, symbolizującym rodzące się życie oraz nadzieję. Wśród wielu technik zdobienia jajek najpopularniejszymi są kraszanki, pisanki, oklejanki, nalepianki, drapanki. Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia pisanek.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Samorząd Szkolny

CELE KONKURSU:

 • Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

 • Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci

 • Promowanie twórczości dziecięcej

 • Integracja dzieci i rodziców

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-IV.

REGULAMIN KONKURSU:

 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice

i dowolnej wielkości

 • Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja

 • Do pracy należy przytwierdzić kartkę zawierającą informacje : imię, nazwisko, klasa

 • Pisankę należy dostarczyć do opiekunek Szamorządu Szkolnego (p. A. Krupińska , p. M. Czyż – Szymczak) w terminie do 4. kwietnia 2019r.

OCENA PRAC:

 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu

 • Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 • Ogólne wrażenie artystyczne

 • Oryginalność i pomysłowość prac

 • Wkład pracy

 • Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

 • Estetyka wykonania

-Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 9.kwietnia 2019r

Zapraszamy do udziału w konkursie

Sukces naszych piłkarzy

5 kwietnia w Poddębicach odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Policji w Poddębicach. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn z naszego powiatu złożonych z chłopców klas siódmych. Nasi panowie wspierani przez 15 osobową grupę kibiców spisali się bardzo dobrze. W swojej grupie wygrali 3 mecze i jeden przegrali. Dało im to pierwsze miejsce i prawo gry w półfinałach. Tutaj rywalizowali z kolegami z Uniejowa. W regulaminowym czasie gry był remis 0:0 i do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebne były rzuty karne. W nich niestety przegraliśmy 2:3 i pozostał nam "mały finał".
Do tego spotkania chłopcy podeszli bardzo skoncentrowani i wygrali z zawodnikami z Domaniewa 1;0. Dzięki temu zwycięstwu w całym turnieju zajęliśmy 3 miejcie i do szkoły wróciliśmy z pięknym pucharem. Gratulujemy chłopcom dużego sukcesu i dziękujemy kibicom za wsparcie i doping podczas całej imprezy.

SK

Innowacje na lekcji kleksografii

1 kwietnia w klasie IV b w ramach innowacji dydaktycznych odbyła się lekcja fleksografii. Podczas zajęć uczniowie zrozumieli, że trzeba nauczyć się wykorzystywać w życiu wiedzę z różnych przedmiotów jednocześnie. Nasi czwartoklasiści podczas lekcji prowadzonej przez p. Szymona Kaczmarkiewicza przy pomocy p. Doroty Jaszczak- Kacprzak mieli okazję wykorzystać jednocześnie umiejętności matematyczne, informatyczne i polonistyczne.

 

 


 

DK&SzK

„100 tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego”

Samorząd Województwa Łódzkiego zainicjował program zadrzewienia  w naszym regionie. Jest on skierowany do wszystkich, którzy chcą posadzić drzewa w swojej przestrzeni. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przekazał naszej szkole materiał sadzeniowy w postaci wiązu polnego.
W dniu 29 marca posadziliśmy drzewko przed naszą szkołą . W tym wydarzeniu udział wzięli: pani Barbara Polak – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, pani dyrektor Izabella Świt oraz uczniowie klas VI b i III B gimnazjum z nauczycielami panią Renatą Micewską- Mielnik i p. Piotrem Kuźnikiem.
Mamy nadzieję, że wiąz będzie rozwijał się prawidłowo  i zdobił naszą szkolną przestrzeń oraz będzie podziwiany przez następne pokolenia uczniów.

P. K.

„Witaj Wiosno”

29 marca grupa dzieci 3,4 letnich zaprezentowała inscenizację pt. „Witaj Wiosno”. Na zajęcie przybyli nie tylko rodzice, ale również Pani dyrektor, babcie, pracownice szkolnej i gminnej biblioteki .
Występ przedszkolaków został nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie przedstawienia przybyli goście wspólnie z dziećmi uczestniczyli w zabawie. 

IK

,,Złe wpływy. Czy słowem można zabić?"

Dnia 28. marca w ramach warsztatów profilaktyczno-muzycznych w Zespole Szkół w Zadzimiu wystąpił czynny muzyk formacji ,,Oddział Zamknięty" - Grzegorz Stępień. Temat ,,Złe wpływy. Czy słowem można zabić?" kładł nacisk na profilaktykę pozytywną ukazującą wyniszczające konsekwencje nadużywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, wulgaryzmów i występowania cyberprzemocy. Dodatkowo artysta zwracał uwagę na estetykę muzyczną. Grzegorz Stępień sam tworzy teksty i muzykę do swoich piosenek, które najczęściej inspirowane są jego własnymi życiowymi doświadczeniami. Adresatami występu byli uczniowie klas V, VI, VII, VIII i III gimnazjum z Zespołu Szkół w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Zagrych. Piosenki w wykonaniu naszego gościa traktowały zarówno o radości, szczęściu, miłości, jak również o potknięciach, przegranych i zwątpieniach. Konkluzja dzisiejszych warsztatów jest wyraźnie czytelna: każde, najmniejsze nawet życie, jest jednoczenie całym światem, ważne, aby trwało w świadomości.

MT

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówkę

27 marca w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Koszykówkę. Wśród pań do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny. Niestety nasz zespół przegrał zarówno z dziewczętami z Uniejowa, jak i z Wielenina i ostatecznie zajął 3 miejsce. Niewiele lepiej zaprezentowali się panowie. Tutaj rywalizowały ze sobą 4 drużyny. Jedna wygrana z kolegami z Wielenina i dwie porażki z chłopcami z Poddębic i z Uniejowa uplasował nasz zespół na 3 miejscu w turnieju. Paniom i panom dziękujemy za postawę i walkę do samego końca.

SK

Mistrzostwa Powiatu w Halową Piłkę Nożną

22 marca nasi chłopcy z gimnazjum oraz VII i VIII klas szkoły podstawowej udali się do Poddębic na Mistrzostwa Powiatu w Halową Piłkę Nożną. Ogółem do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn podzielonych na trzy grupy. Chłopcy młodsi w swojej grupie dwa mecze zremisowali i jeden przegrali. Starsi panowie jeden mecz przegrali, jeden zremisowali i jeden wygrali. Niestety z grupy do finału wychodził jeden zespół i naszym drużynom nie udało się awansować. Mimo to chłopcy pokazali się z dobrej strony. W każdym meczu walczyli o jak najlepszy wynik i za to im dziękujemy.

SK

Jestem przyjacielem wody

W dniu 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Ideą obchodów jest uświadomienie nam wszystkim, jak ważna w naszym życiu jest woda i jak należy nią racjonalnie gospodarować. Szkolne koło LOP postanowiło zaakcentować ten problem i ogłosiło konkurs plakatowy dla chętnych uczniów pt. Jestem przyjacielem wody. Zwycięzcamikonkursu zostali :

1 miejsce –Amelia Brzezińska z klasy 4a
2 miejsce –Oliwia Salamon kl. 5a
3 miejsce Radomił Kacprzak kl. 7a

Dyplomy i podziękowania uczniowie otrzymali od p. wicedyrektor M. Woźniak.
Prace wszystkich uczniów biorących udział w konkursie można podziwiać na tablicy szkolnego koła LOP. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Julka Szczepańczyk, Olga Rojek, Sylwia Olczyk.

 

 

 


Strona 1 z 10 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Dzisiaj imieniny obchodzą


Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 Brasil-Fusion Theme by: IceWasp 527,327 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie