Nikotynie mówimy nie!
Dodane przez zszadzim dnia Czerwiec 12 2018 17:00:00

W związku  z obchodzonym 31. maja Światowym Dniem bez Papierosa w Zespole Szkół w Zadzimiu przeprowadzono działania w ramach programu antynikotynowego.
Uczestnikami szkolnego programu antynikotynowego była cała społeczność szkolna wraz z przedszkolakami. Wychowawcy w trakcie godzin wychowawczych, zgodnie z tegorocznym hasłem : ”Tytoń – zagrożenia dla rozwoju”, przeprowadzili pogadanki tematyczne ze zwróceniem szczególnej uwagi na szkodliwy wpływ palenia tytoniu na organizm ludzki. Na szkolnym korytarzu przygotowano gazetki informacyjno–edukacyjne, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z materiałami ukazującymi skutki palenia, a także znaleźć porady, jak skutecznie walczyć z nałogiem oraz jak tytoń wpływa na otoczenie. Na lekcjach zostały zaprezentowane filmy na temat szkodliwości palenia papierosów.
Z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoni uczniowie wykonali rysunki i plakaty antynikotynowe. Zostały one zaprezentowane w widocznym miejscu w szkole, uczniowie redagowali również hasła o niepaleniu. Przedstawione aforyzmy, autorstwa dzieci, miały zachęcić i zmobilizować palaczy do podjęcia decyzji o zerwaniu z nałogiem.
Podjęte działania były kontynuacją działań realizowanych przez uczniów klas IV w zakresie Programu antytytoniowego edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie” .
Podjęte działania służące propagowaniu zdrowego stylu życia oraz walce z nałogiem palenia papierosów wśród młodych ludzi z pewnością obudziły w uczniach refleksje nad swoim postępowaniem i postępowaniem bliskich im osób. Działania te przyczynią się również do pozytywnego myślenia i właściwego działania.