Kolejny etap realizacji projektu
Dodane przez zszadzim dnia Maj 14 2019 09:00:00

11 maja uczniowie realizujący projekt ,,Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach – życie i twórczość Gustawa Herlinga - Grudzińskiego” wybrali się na całodniową wycieczkę do Oświęcimia. Wyjazd miał na celu zwiedzanie obozu Auschwitz-Birkenau oraz wzbogacenie swojej wiedzy o nowe informacje na temat funkcjonowania tego obiektu w przeszłości. Obóz koncentracyjny Auschwitz został utworzony podczas II wojny światowej przez nazistów.
Mieścił się na terenie dawnych koszar wojskowych,  więc praktycznie od zaraz można było umieścić tam jeńców. Początkowo byli to Polacy, jednak z czasem zaczęto zwozić tam również jeńców radzieckich.
Rok później w miejscowości Brzezinka wybudowano obóz Brikenau. Z czasem stał się największym obozem zagłady w Europie. Przetrzymywano w nim głównie Żydów i Cyganów. Mieścił się tam również obóz kobiecy.
Birkenau było wyposażone w licznie krematoria i komory gazowe. Przyjeżdżający tam ludzie do ostatniej chwili nie wiedzieli, co ich czeka.
Łącznie w Auschwitz-Birkenau zginęło ponad milion ludzi. Mimo że dziś zostały tam jedynie puste budynki i ruiny, to zwiedzanie tego obiektu jest bardzo emocjonujące. Przypomina o tym, jak wiele zła człowiek wyrządził człowiekowi.

Idalia Drzewiecka