W Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych
Dodane przez zszadzim dnia 04.12.2019

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i jest obchodzony na świecie od 1992 roku. Obchody Światowego Dnia Osób  Niepełnosprawnych mają na celu zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi boryka się ta grupa społeczna. Jest to okazja do podkreślenia konieczności działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
Z tej okazji 3 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy ten szczególny dzień. Dla wszystkich zorganizowany został apel, dla uczniów klas I – IV  konkurs plastyczny pod tytułem ”Jesteśmy tacy sami”. Wpłynęło bardzo dużo ciekawych prac. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Autorzy czterech najciekawszych prac dodatkowo otrzymali nagrody książkowe, a byli to: Daria Dębska - klasa I, Wiktor Malinowski - klasa IIIa, Barbara Loręc - klasa IIIa oraz Nikola Kowalczyk - klasa IV. Wszystkie prace wywieszone zostały na korytarzu szkolnym w formie galerii.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy.
W ramach obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przygotowano również tematyczną gazetkę ścienną, a klasach V – VIII przeprowadzono zajęcia warsztatowe, które miały na celu przybliżenie uczniom świata osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W trakcie prostych zabaw i ćwiczeń uczniowie mieli możliwość poczuć i uświadomić sobie jak licznych trudności w życiu codziennym doświadczają osoby niepełnosprawne.
Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach warsztatowych, dzielili się swoimi wrażeniami po wykonanych ćwiczeniach oraz swoją dotychczasową wiedzą odnośnie problemów osób niepełnosprawnych.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci i sercach, a zdobyte doświadczenie pozwoli w przyszłości łatwiej zrozumieć problemy, skomunikować się, a być może służyć wparciem osobom z niepełnosprawnościami.


JR