Próbny egzamin ósmoklasisty
Dodane przez zszadzim dnia 06.12.2019

W dniach 04.-06. grudnia uczniowie klas ósmych pisali pierwszy próbny egzamin z języka polskiego, matematyki i języków obcych.
Arkusz z języka polskiego zawierał 24 zadania, za które można było zdobyć 50 pkt. Motywem przewodnim testu była przyjaźń. Zadania, z którymi zmierzyli się uczniowie, były typu: prawda- fałsz, na dobieranie, na dokończenie zdań, sformułowanie własnej odpowiedzi na podstawie przesłanek zawartych w tekście źródłowym . Pojawiły się też zadania zamknięte.
Arkusz sprawdzał wiedzę i umiejętności z zakresu gramatyki (słowotwórstwo, składnia), frazeologii (znaczenie związku frazeologicznego ,,żyć jak pies z kotem”), teorii literatury ( środki stylistyczne i ich funkcje) oraz znajomości lektur obowiązkowych ( Adam Mickiewicz ,,Dziady”, cz.II, Henryk Sienkiewicz ,,Quo vadis´´).
Uczeń musiał się też wykazać umiejętnością argumentowania, wnioskowania, uogólniania myśli, odwoływania się do całości lektury, w której jest mowa o przyjaźni czy która ilustruje znaczenie frazeologizmu ,,żyć jak pies z kotem”.
Zadanie 24 dotyczyło napisania wypracowania na jeden z dwóch tematów. Pierwszy miał formę rozprawki, a drugi opowiadania twórczego. W obu wypowiedziach należało wykazać się bardzo dobrą znajomością lektury obowiązkowej. Praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
Próbny egzamin na pewno uświadomił ósmoklasistom, co jeszcze powinni powtórzyć, z jakiego typu zadaniami mogą się spotkać na właściwym egzaminie w kwietniu i jak efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na rozwiązanie testu.

Katarzyna Patora