Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne
Dodane przez zszadzim dnia 09.04.2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,


Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe regulacje prawne obowiązujące od 25 marca do 10 kwietnia  2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Nauka w szkole odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji realizacji zadań zespołu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zawiera
Zarządzenie Dyrektora  Zespołu Szkół w Zadzimiu Szkoła Podstawowa i Przedszkole, które znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne.
Proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz przekazywanych przez nauczycieli i wychowawców za pośrednictwem różnych komunikatorów.

Proszę o stosowanie się do zaleceń Sanepidu, władz centralnych i lokalnych oraz wzajemne wspieranie się w tym trudnym czasie.

                   Izabella Świt

Dyrektor Zespołu Szkół w Zadzimiu