Dni wolne w tym roku szkolnym
Dodane przez zszadzim dnia 14.05.2020

Informacja

Dyrektor Zespołu Szkół w Zadzimiu informuje, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone na rok szkolny 2019/2020 ulegają zmianie i wyznaczone zostają na: