Uwaga ósmoklasiści!
Dodane przez zszadzim dnia 15.06.2020

Przypominamy, że w dniach 16 - 18 czerwca przystępujecie do egzaminu kończącego szkołę podstawową.
W związku z pandemią koronawirusa w dniach egzamnów podejmujemy dodatkowe środki ostrożności.
By zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym zdającym, każdy z Was jest zobowiązany zapoznać się z poniższymi procedurami i wytycznymi.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid - 19

Dyrektor Zespołu Szkół  w Zadzimiu