Uczcili pamięć powstańca
Dodane przez zszadzim dnia 07.09.2020

Dnia czwartego września uczniowe klasy 7a pod opieką wychowawczyni odwiedzili grób nieznanego z imienia i nazwiska uczestnika powstania styczniowego. Mogiła bohatera znajduje się w miejscowym parku "Dereniowy Skarb".
Nieznany powstaniec brał udział w bitwie z wojskami rosyjskimi w 1863 r. w okolicach Zygier. Znaleziono go rannego i ukryto w dworze Dąmbskich. Odważni właściciele pałacu troskliwie zaopiekowali się patriotą. Niestety powstaniec nie odzyskał przytomności. Zmarłego, pod osłoną nocy, pochowano na starym cmentarzu w Zadzimiu. Te wiadmości uczniowie mogli przeczytać na tablicy informacyjnej przy pomniku, który podczas rewitalizacji parku, w bieżącym roku, przekształcono w biały filar. Wzmiankę o zmarłym umieszczono na granitowej płycie. Uczniowie zapalili znicze i minutą ciszy uczcili pamięć poległych w powstaniu styczniowym, pamiętając słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego: „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszlości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.”

Łukasz Woźniak, kl.7a
korekta djk