Przedszkolaki bezpieczne na drodze
Dodane przez zszadzim dnia 12.09.2020
W minionym tygodniu we wszystkich grupach przedszkolnych zostały przeprowadzone zajęcia praktyczne z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. Zajęcia odbyły się w terenie.
Na wstępie dzieciom zostały przedstawione i  przypomniane zasady bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych, a następnie maluchy ubrane w kamizelki odblaskowe wykorzystywały zdobytą wiedzę w praktyce. Dzieci wybrały się także na pobliskie skrzyżowanie, gdzie mogły obserwować ruch drogowy. Po drodze obserwowały poznane znaki drogowe. W trakcie wycieczki dzieci kształtowały właściwe nawyki w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a głównie znajomość etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Przedszkolaki wykazały się dobrą znajomością przepisów drogowych i pozytywnie zdały egzamin!
 
AJ