UWAGA, UWAGA uczniowie kl. VII i VIII
Dodane przez zszadzim dnia 06.10.2020

„Czytaj książki, wzbogać wiedzę”

Zapraszamy chętnych uczniów klas VII i VIII  do wzięcia udziału w indywidualnym konkursie czytelniczym organizowanym przez bibliotekę szkolną.

Celem konkursu jest:

 -  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;

zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;

- kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;

 - właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

Konkurs ma formę testu sprawdzającego znajomość lektury uzupełniającej Johna Boyne „Chłopiec w pasiastej piżamie”.

Swój udział w konkursie należy zgłosić do 15 października 2020r. u swojego nauczyciela języka polskiego lub  nauczyciela biblioteki szkolnej.
Uczniowie przystępują do konkursu 28 października 2020r. (termin może ulec zmianie).
Nagrody w konkursie przyznawane będą  na podstawie uzyskanej liczby punktów. 
Regulamin konkursu czytelniczego znajduje się w każdej klasie oraz bibliotece szkolnej.

 

Elżbieta Cichosz