Zmiany w organizacji nauczania
Dodane przez zszadzim dnia 06.11.2020

Zgodnie z decyzją władz rządowych od 9 do 29 listopada 2020 roku nauka w klasach I - III szkoły podstawowej będzie odbywać się w systemie zdalnym. Z organizacją pracy zapoznają rodziców i uczniów wychowawcy klas.
Nadal będzie prowadzona edukacja na odległość dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Przedszkole pracować będzie w formie stacjonarnej. Przywozy i odwozy dzieci we wszystkich kierunkach - bez zmian.

Ponadto - od 9 listopada szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych (zajęć opiekuńczych) dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Rodzice, o których mowa powyżej, mogą skontaktować się z placówką i zgłosić dziecko telefonicznie (tel. 43 678 61 85 lub 504 138 335).
Zachęcam do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zadzimiu