„Twoje dane – Twoja sprawa”
Dodane przez zszadzim dnia 29.01.2021

W tym roku szkolnym nasza szkoła  przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO pod hasłem „Twoje dane - Twoja sprawa”. Program realizowany jest pod honorowym patronatem MEN i Rzecznika Praw Dziecka.  Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród społeczności szkolnej, tzn. uczniów,  nauczycieli i rodziców poprzez przekazanie treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.
Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 
Nasza szkoła również włączyła się działania zmierzające do przypomnienia potrzeby ochrony danych osobowych. W związku z tym wszyscy wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach rozmowy i pogadanki dotyczące tej tematyki. Pozostali nauczyciele, a w szczególności ci uczący informatyki uświadamiali uczniom zagrożenia wynikające z udostępniania swoich danych w Internecie. Także rodzice otrzymali informacje o tej akcji w dzienniku elektronicznym i broszurę pt. „Rodzicu, poznaj zasady ochrony swojego dziecka w Internecie”. Przygotowaliśmy również gazetki informacyjne, aby pamiętać, że za ochronę swoich danych musimy zadbać sami, niezależnie od wieku oraz wskazówki, gdzie szukać pomocy w razie kłopotów.

PAMIĘTAJ: Chroń swoją prywatność! 
Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres domowy, numer PESEL czy numer legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, jeśli nie ma, co do tego wyraźnej potrzeby.
Niestety osób, które chcą wykorzystać nasze dane, jest coraz więcej. Dlatego sami musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo nie tylko 28 stycznia, ale również w ciągu całego roku.

RS