Gminny Konkurs inspirowany życiem i twórczością Stanisława Lema
Dodane przez zszadzim dnia 10.03.2021

,,Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić”  (S.Lem)          

Gminny Konkurs inspirowany życiem i twórczością Stanisława Lema 

W związku z faktem, że rok 2021 Sejm RP ustanowił Rokiem Stanisława Lema, gdyż we wrześniu mija 100 rocznica urodzin tego wybitnego pisarza, Zespół Szkół w Zadzimiu we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną postanowił w szczególny sposób upamiętnić twórcę ,,Bajek robotów”  i wielu innych futurystycznych dzieł. Pierwszym etapem szerzej zakrojonych działań będzie konkurs skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy Zadzim. Kolejne przedsięwzięcia  będą ujęte w projekcie opracowanym przez Bibliotekę Publiczną w Zadzimiu i podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Naszym celem jest popularyzacja twórczości S. Lema, którego dzieła służą za kanwę scenariuszy filmowych ( m.in. nagrodzony film ,,Solaris”), ale też integracja środowiska lokalnego, współpraca dzieci, młodzieży i dorosłych     (w tym rodziców naszych uczniów).  W czasie lekcji języka polskiego będziemy przybliżać uczniom twórczość S. Lema.
  Nauczycielom klas I-III proponujemy spotkania w bibliotece czy inne formy  popularyzacji sylwetki i utworów pisarza dostosowanych do wieku dzieci.

Uczniowie będą mogli  wykonać pracę literacką, plastyczną bądź przestrzenną inspirowaną twórczością S. Lema. Termin przesyłania   wytworów stylistycznych i plastycznych mija 30 kwietnia. Prace literackie przesyłamy wyłącznie drogą mailową na adres podany w regulaminie konkursu, natomiast dzieła plastyczne doręczamy osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej wZadzimiu.  Wytwory uczniów mogą być wykorzystane w promocji- będą stanowić dekorację, budować wystrój.

Niniejszy konkurs  jest pierwszym etapem projektu poświęconego Stanisławowi Lemowi w setną  rocznicę jego urodzin. Również rodzice uczniów będą mieli możliwość  wzięcia udziału w przedsięwzięciu, bowiem  są przewidziane działania w kategorii DOROŚLI  ( prace literackie, scenariusz sztuki, piosenka, rękodzieło itp.), przeznaczone także dla organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy Zadzim.

Aby nieco oswoić uczniów z  życiem i twórczością  pisarza, poniżej przedstawiamy garść informacji natemat S.Lema. 

                       Kim był Stanisław Lem?
Pisarz  urodził się  12 lub 13 września 1921 we Lwowie, zmarł  27 marca 2006 w Krakowie. Był wybitnym  twórcą gatunku  science fiction,filozofem, futurologiem  oraz krytykiem.

                    O czym pisał?
Jego twórczość porusza tematy takie jak: rozwój nauki i techniki, natura ludzka, możliwość porozumienia się istot inteligentnych czy miejsce człowieka we Wszechświecie. Dzieła Lema zawierają odniesienia do stanu współczesnego społeczeństwa i refleksje naukowo-filozoficzne na ten temat.

               Popularność na  świecie
Jest najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem, a w pewnym okresie był najbardziej poczytnym nieanglojęzycznym pisarzem SF w Stanach Zjednoczonych. Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków, osiągnęły łączny nakład ponad 30 milionów egzemplarzy . 

          Postacie literackie, które stworzył pisarz
 Stanisław Lem dotknął wszystkich prawie możliwości, jakie daje pisarzowi współczesna literatura fantastycznonaukowa. Stworzył bohaterów takich jak: gwiezdny podróżnik Ijon Tichy czy konstruktorzy  Trurl  i Klapaucjusz.
 Wiele elementów Lemowej rzeczywistości zostało skonstruowanych tak, aby sprawiać wrażenie przyszłej normalności i codzienności.

                   Utwory
Debiutem książkowym była wydana w 1951 roku powieść ,,Astronauci”. Inne  dzieła Lema  to m.in.: ,,Dzienniki gwiazdowe , ,, Bajki robotów,  ,,Opowieści o pilocie Pirxie”, ,,Cyberiada”, ,,Solaris” i wiele innych. 

           Wyróżnienia i nagrody
W 1980 roku pisarz był nominowany do literackiej Nagrody Nobla, jednak ostatecznie to prestiżowe  wyróżnienie otrzymał Czesław Miłosz. 
Twórcę doceniono, odznaczając go między innymi   medalem „Gloria Artis” i najwyższym polskim odznaczeniemOrderem Orła Białego. Jego nazwiskiem nazwano planetoidę oraz pierwszego polskiego satelitę naukowego.

 W imieniu Organizatorów gorąco zachęcamy  do wzięcia udziału w konkursie.    

Poniżej znajduje się  załącznik regulaminu konkursu wraz z kartą zgłoszeniową i klauzulą RODO.   

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

K.Patora