Uwaga!
Dodane przez zszadzim dnia 22.03.2021

W związku z decyzją władz rządowych od 22 marca do 9 kwietnia wprowadzamy zmiany w pracy placówek oświatowych.
Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa nauczanie w klasach I-III
będzie się odbywać w systemie zdalnym - za pomocą platformy Microsoft Teams, w godzinach zgodnych z obowiązującym planem lekcji.
Proszę o systematyczny udział w lekcjach, stosowanie się do poleceń wychowawców i nauczycieli oraz regularne korzystanie z dziennika elektronicznego.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zadzimiu